HDVN Logo Hướng Đạo Việt Nam

Làng Bách Hợp Vùng Hoa Thịnh Đốn

_________

 

Học Bổng Dấn Thân Giúp Ích

 

 

 

For English version

I/ Mục đích:

Nhằm khuyến khích sinh viên học sinh dấn thân phục vụ công ích cho xă hội,  Làng Bách Hợp vùng Hoa Thịnh Đốn đă h́nh thành sáu (6)  học bổng đồng hạng cho các em học sinh trung học đệ nhị cấp (từ lớp 9 đến lớp 12) và các sinh viên đại học dưới 26 tuổi.  Mỗi học bổng bao gồm một ngân phiếu 300 Mỹ kim và bằng tưởng lục.

 

II/  Điều kiện ghi danh

1/ Phải là học sinh, sinh viên đang theo học toàn thời gian (full time student) trong lúc các công tác công ích được thực hiện.

2/ Phải sinh sống hoặc sinh hoạt trong vùng HTĐ và phụ cận (Richmond đến Baltimore) trong lúc các công tác công ích được thực hiện.

3/ Các công tác phải là công tác thiện nguyện đă được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2002.  Thí dụ như phụ giảng lớp Việt ngữ mùa hè 2002; giúp cho lớp tiếng Việt Thăng Long; giúp cho các hôị sinh viên học sinh, các cơ sở tôn giáo, hội đoàn, trường học; huynh trưởng của các đoàn Gia Đ́nh Phật tử, Thiếu Nhi Thánh Thể, các đoàn Hướng Đạo, v..v..

 

III/ Thời biểu tuyển chọn:

 

23/12/200215/03/2003:  nhận hồ sơ ghi danh.

15/04/200320/04/2003:  phỏng vấn 10 em được chọn vào chung kết.

24/05/2003:  công bố kết quả. 

Lễ phát thưởng sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2003.

 

IV/  Thể lệ ghi danh

1/  Các em có thể tham gia Học Bổng Dấn Thân Giúp Ích (DTGI) bằng cách tự ghi danh HOẶC được giới thiệu bởi một cá nhân hay hội đoàn.

 

2/  Hồ sơ ghi danh bao gồm:

a/ Đơn ghi danh (có thể download từ:  http://www.vietmaryland.com/dtgi/application.pdf )

b/ Ba lá thư giới thiệu thành tích công tác xă hội (trong thời gian từ 1/1/2001 đến 31/12/2002)  cũng như đức hạnh của thí sinh;  hoặc hai lá thư giới thiệu cùng một bài tự giới thiệu về công tác trong thời gian trên do cá nhân dự thí biên soạn. Bài giới thiệu không quá một (1) trang 8.5 x 11, và có thể viết bằng Anh hay Việt Ngữ.  Bài giới thiệu phải ghi rơ tên họ, điện thoại và địa chỉ của  người giới thiệu .

 

3/  Hạn chót  nộp hồ sơ ghi danh  là ngày 15/3/2003.

     Hồ sơ xin gởi về:      Học Bổng Dấn Thân Giúp Ích

301 Buttry Road

Gaithersburg, MD 20877.

     Mọi chi tiết xin liên lạc Vơ Thành Nhân qua điện thoại 301-258-8497, hoặc điện thư: [email protected]

 

Dù học bổng có phần khiêm tốn, Làng Bách Hợp vùng HTĐ hy vọng sẽ góp được phần khuyến khích thanh thiếu niên trong cộng đồng chúng ta dấn thân vào các công tác thiện nguyện hữu ích cho xă hội và tha nhân.  Để việc tổ chức được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kêu gọi sự tiếp tay của các tổ chức, hội đoàn, thân hào, và nhân sĩ trong vùng qua việc giúp phổ biến tin tức, hồ sơ về các học bổng này đến các em, hoặc giới thiệu các em hội đủ điều kiện.