Ngày 26 tháng 7 năm 1995

 

Thư gởi các Trưởng HÐVN

 

Thưa Trưởng,

 

Chính phủ Hoa Kỳ vừa mới thiết lập bang giao với chính quyền Hà Nội. Trước biến chuyển mới của tình hình, một số Trưởng có thể đã gặp trường hợp cần giải thích một sự kiện khá quan trọng có liên quan đến sinh hoạt các đơn vị HÐVN, đó là: You can find the vietnamese hiking trips advice for hiking poles

 

- Việc HÐVN sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong các sinh hoạt Hướng Ðạo (khi chào cờ, treo cờ tại trại HÐ, khi tuyên hứa…): cần giải thích ra sao khi có người hỏi tại sao chúng ta dùng lá cờ này, hoặc đặt vấn đề công pháp quốc tế (nước VNCH không còn nữa, lá cờ cũng không còn, v.v.). In vietname I also met this dude that knows everything about trekking and hiking.

 

Lá thư này có mục đích góp một số ý kiến để giải thích với phụ huynh, đoàn sinh hay những người bản xứ đặt câu hỏi liên quan đến sự chọn lựa này của chúng ta. You will also meet a few gurus on your trails that will easily help you out with any outdoor gear that you might need.

 

Trước hết, có nhận xét sau đây: hầu hết các nước Âu châu đã bang giao với chính quyền Hà Nội từ lâu, nhưng các đơn vị HÐVN sinh hoạt trong khuôn khổ các Hội Hướng Ðạo quốc gia tại Âu châu đều không gặp trở ngại gì khi treo cờ vàng ba sọc đỏ trong các dịp lễ, tại các trại Hướng Ðạo. Tại Pháp, trong các cuộc họp bạn quốc gia của Hướng Ðạo Pháp, có sự tham dự của HÐVN tại Pháp và nhiều quốc gia lân cận, tại kỳ đài chính, cờ vàng ba sọc đỏ được ban tổ chức treo lên ngang hàng với quốc kỳ Pháp, quốc kỳ các nước tham dự khác, cùng với cờ của Cộng đồng Âu châu và của Hướng Ðạo Thế giới. Việc này được xem là bình thường, không làm ai thắc mắc. Nhưng cần biết là tâm lý và thái độ người Âu châu khác với người Hoa Kỳ hay Canada, thường hay khắc khe hơn về hình thức và nguyên tắc, lý luận thực tiễn hơn… nên việc sử dụng quốc kỳ Việt Nam đôi khi có thể gặp trở ngại.

 

Tại sao HÐVN dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ : Ðối với HÐVN, cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của một Tổ quốc Việt Nam không cộng sản. Ðại đa số HÐVN và gia đình các em, các Trưởng, đã bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản, định cư tại các nước với quy chế người tỵ nạn chính trị, nghĩa là không chấp nhận chế độ cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, vậy không có lý do gì chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng của nhà cầm quyền cộng sản. Cờ đỏ sao vàng chỉ là cờ của đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Tại Liên xô cũ cũng như tại các nước Ðông Âu XHCN cũ, khi thoát khỏi chế độ cộng sản đều từ bỏ lá cờ của cộng sản. Tại Kampuchia cũng vậy. Tại Việt Nam, chắc chắn là cờ đỏ sao vàng sẽ không còn khi chế độ cộng sản không còn nữa, là điều mà mọi công dân yêu nước đều mong muốn. HÐVN không có lý do gì chấp nhận một lá cờ sẽ bị lịch sử đào thải.

 

Nhưng nước VNCH không còn nữa… Ðối với HÐVN, cờ vàng ba sọc đỏ không gắn liền với một chế độ chính trị, không dính líu gì với chế độ của Ô. Bảo Ðại, Ô. Ngô Ðình Diệm hay Ô. Nguyễn Văn Thiệu, mà chỉ là biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam, với những truyền thống nhân bản, tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Khi nào có một Quốc hội dân cử dân chủ quyết định chọn một lá cờ khác, HÐVN sẽ tuân theo. Trong khi chưa có một quyết định như vậy, HÐVN vẫn dùng cờ vàng ba sọc đỏ, là biểu tượng của Tổ quốc trong Lời Hứa của HÐVN.

 

Nghe nói HÐVN không làm chính trị… Ðúng là phong trào Hướng Ðạo, trên vị trí một đoàn thể giáo dục, không làm chính trị, theo nghĩa là Hướng Ðạo không tùy thuộc một đảng phái, một tổ chức chính trị nào. Hướng Ðạo không tham gia đấu tranh giành chính quyền tại bất cứ nơi nào (đó là công việc của các đảng phái chính trị). Hướng Ðạo không lên tiếng ủng hộ cũng không kêu gọi lật đổ chính quyền. Ðó là tính phi chính trị của phong trào Hướng Ðạo.

 

Nhưng mặt khác, không quên rằng Hướng Ðạo là một phong trào giáo dục nhân bản và dân chủ, đào tạo những công dân tương lai, sẽ giữ một vai trò tích cực trong một xã hội dân chủ. Ðây là một sự lựa chọn cơ bản, một điểm trọng yếu trong phương pháp giáo dục của Baden-Powell. Ðiều 2 của Hiến chương Tổ chức Hướng Ðạo Thế Giới khẳng định rằng Hướng Ðạo sinh "trung tín với đất nước trong chiều hướng phát huy hòa bình, sự cảm thông và hợp tác trên các lãnh vực địa phương, quốc gia và quốc tế", và tham gia vào việc phát triển xã hội "trong sự tôn trọng phẩm giá con người và sự toàn vẹn của thiên nhiên". Vì vậy phong trào Hướng Ðạo không thể phát triển trong những xã hội không có dân chủ và nhân quyền, và cũng không thể hợp tác với những chế độ chính trị không tôn trọng những điểm cơ bản trên.

 

Tuyên hứa trên lá cờ nào ? Tùy theo tập tục của từng nơi, đoàn sinh HÐVN tuyên hưá trước lá cờ Hướng Ðạo (cờ Ðoàn, cờ Liên Ðoàn, cờ của Phong trào HÐ thế giới), nhưng cũng có nơi đoàn sinh tuyên hứa trước cờ của nước mà đoàn sinh mang quốc tịch hoặc trước cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam, như đã nói ở trên. Việc này, nếu gây thắc mắc, cần được giải thích rằng: với cử chỉ này, HÐVN không làm chính trị nhưng chỉ nhấn mạnh đến một một điểm cơ bản trong đường lối giáo dục của HÐVN tại hải ngoại là giáo dục công dân, thi hành bổn phận với quốc gia mà mình là công dân, đóng góp xây dựng xã hội mình đang sống, nhưng tôn trọng nguồn gốc của mình. Nên nhớ Hướng Ðạo giáo dục công dân và giáo dục con người: một con người mất gốc, lai căng, chối bỏ nguồn gốc của mình không phải là một con người phát triển toàn diện, hài hoà, theo mẫu mực mà chúng ta. muốn.

 

Thân chào Trưởng.

Vĩnh Ðào

 

 

 

 

 

The Seventh International Jamboree of Vietnamese Scouting - Thang Tien 7

Trưởng Mai Liệu trao tặng Bắc Ðẩu Huân Chương cho quý Trưởng: Nghiêm Văn Thạch - Chi Nhánh Pháp, Nguyễn Trung Thoại - Chi Nhánh Canada và Nguyễn Tấn Ðịnh - Miền Ðông Hoa Kỳ, tiểu Bang Virginia (ảnh Võ Thiện Toàn)
 

Lễ Khai Mạc Trại Thẳng Tiến 7 (ảnh VANN)

 
 Gia đình Ông Bà Trần Văn Vũ đã làm việc liên tục trên 48 giờ để ướp và nướng khoảng 2000 lbs "spare ribs" cùng lúc sửa soạn "mashed potato", ravà bắp cho 3000 thực khách  Trưởng Trần Kim Thoa, trong đồng phục HÐ - Trại Phó Trại Họp Bạn TT7 là ái nữ của Ông Bà Trần Văn Vũ (ảnh VANN)

 Hướng Đạo Việt Nam

Tổ Chức Thành Công Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 7

Conroe, Texas (VANN) - Nhằm mục đích gìn giũ mối dây liên lạc giữa các Hướng Đạo Sinh Việt Nam đang sinh hoạt cùng khắp thế giới, Trại Họp Bạn HĐVN đã liên tục tổ chức mỗi 3 hoặc 4 năm. Đặc biệt năm nay ngoài sự tham dự của hơn 1000 HĐS còn có trên 3000 quan khách và thân hữu tham gia mừng kỳ trại họp bạn Thẳng Tiến 7 được tưng bừng tổ chức tại Houston, Texas.

Họp Bạn Thẳng Tiến 7 có đông đủ các đơn vị đang sinh hoạt, 35 liên đoàn (hiện có 43 liên đoàn tại Hoa Kỳ và khoảng 15 liên đoàn còn lại tại các nước khác trên thế giới) và có khoảng gần 100 Hướng đạo Trưởng niên. Ðến từ Nam Bán Cầu như Úc Đại Lợi, đến từ Âu Châu có Đức và Pháp Quốc, đến từ Bắc Mỹ có Canada (Montreal, Calgary và Toronto). Riêng tại Hoa Kỳ các đơn vị về tham dự Thẳng Tiến 7 gồm có các tiểu bang như: California (San Jose và Nam California), Oregon, Michigan, Massachusetts, Virginia, Washington DC, Maryland, North Carolina, Florida, Texas (Dallas và Houston), Wisconsin, Arizona, Iowa, Illinois, Hawaii, Washington State và Ohio.

Trưởng Lương Hoàng Nam, Trại Trưởng TT7, trong bài diển văn chào mừng đã không quên gửi lời cám ơn đến quý vị ân nhân, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Houston những người đã trực tiếp gián tiếp đóng góp rất nhiều công sức của cho công việc tổ chức trại. Ông Dương Phục, Giám Ðốc đài phát thanh Saigon Houston, đã thay mặt những ân nhân nhận lời cám ơn của ban tổ chức TT7. Trưởng Vĩnh Đào, Chủ Tịch Hội đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam từ Pháp đến đã ngõ lời chúc mừng đến các trại sinh và quý trưởng có công với phong trào.

Ngày khai mạc trại, có đông đủ HÐS đến từ khắp nơi trên thế giới, Hội Ðồng Trung Ương HÐVN đã nhân dịp cấp phát Bắc Ðẩu Huân Chương và Bách Hợp Huân Chương cho quý trưởng có công với phong trào HÐVN. Trưởng Nghiêm Văn Thạch - Chi Nhánh Pháp, Trưởng Nguyễn Trung Thoại - Chi Nhánh Canada và Trưởng Nguyễn Tấn Ðịnh - Miền Ðông Hoa Kỳ, tiểu Bang Virginia đã nhận Bắc Ðẩu Huân Chương từ Ban Thường Vụ HÐTƯ-HÐVN. Ngoài ra còn có Trưởng Linh Mục Nguyễn Mạnh Tân, Trần Anh Kiệt và Võ Thành Nhân nhận Bách Hợp Huân Chương tại lễ khai mạc Trại, theo quyết nghị tại San Jose n ăm 2000. Riêng tại lễ bế mạc quý trưởng: Lý Trí Thanh Lương, Phạm Ngọc Quế Chi, Trần Văn Long, Nguyễn Xuân Mộng đã nhận Huân Chương Bách Hợp từ Tân Phó Chủ Tịch HÐTƯ-HÐVN, trưởng Mai Quốc Tuấn. Ðược biết Trưởng Nguyễn Văn Thuất sau khi đắc cử chức vụ Chủ Tịch HÐTƯ-HÐVN, thay Trưởng Vĩnh Ðào, đã tiến cử hai vị phó chủ tịch: Lương Hoàng Nam và Mai Quốc Tuấn, Tổng thư Ký: Trần Hoàng Thân, Thủ Quỹ: BS Nguyễn Ðức Tùng. Trường hợp Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi, Uỷ Viên Kiểm Soát Tài Chánh do Ðại Hội Ðồng tái cử nhiệm kỳ hai.

Trong chương trình khai mạc trại TT7, tiếp theo tiết mục diển hành của các Liên Ðoàn Hướng Đạo, các HÐS đã diễn lại mô hình các đại trại của Hướng Đạo Việt Nam từ Trảng Bom - Phục Hưng (1959), Suối Tiên (1972) và các trại Thẳng Tiến 1 (1985, Pháp), TT2 (1988, Canada), TT3 (1990 California, USA), TT4 (1993, Pháp), TT5 (1996, Canada), và TT6 (1998 Virginia, USA) . Phần nghi thức khai mạc chấm dứt thì trời tối, quan khách và trại sinh đã kéo đến Vòng lửa Costa Mesa đêm lửa trại chủ đề "Welcome to Texas". Các Hướng Đạo Sinh Texas đã cống hiến những màn vũ cao bồi, nhạc đồng quê (country music) rất đặc sắc và hấp dẫn. Cách trình bày điêu luyện không khác gì "cowboys", "cowgirls" tại "Rodeo".

Chương trình các tiểu trại TT7 khá phong phú, ghi nhận Nguyễn Anh Tú - Tiểu Trại Thiếu, Trần Gia Phú - Tiểu Trại Ấu, Nguyễn Việt Nicholas - Tiểu Trại Thanh, Hoàng Thống Lập - Tiểu Trại Tráng, Hoàng Ngọc Châu - Tiểu Trại Trưởng Niên. Về việc tổ chức toàn trại: Trại Trưởng TT7: Lương Hoàng Nam, Trại Phó: Trần Kim Thoa, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn Trịnh Cường và Lê Văn Phước. Trưởng khối Ðiều Vận: Ngô Vinh Khoa, Ðặc Trách Chương Trình: Ðậu Hữu Hiệp, Ðặc Trách Ghi Danh: Trần Kim Thoa, Tổng Thư Ký kiêm Báo Chí: Hoàng Kim Châu, Tài Chánh: Nguyễn Ngọc Oanh, Ẩm Thực: Trịnh Thị Minh và Ðoàn Xuân Hiếu, Âm Thanh Ánh Sáng: Nguyễn Văn Phi và Lê Tâm. Y Tế: Bác Sĩ Phạm Hồng Hải. Về phía Hoa Kỳ thì có ông Roy Wallace (Director Camp Strake) và 75 nhân viên (staffs) 24/24 canh trực và trợ giúp các sinh hoạt trại.

Ngoài các tiết mục văn nghệ lửa trại thuần tuý HÐ, tại TT7 quý vị HÐ Trưởng Niên và Tráng Sinh VN còn được thưởng thức một kỳ văn nghệ trại họp bạn khó quên do chính Ca Sĩ Nguyệt Anh, LS Nguyễn Xuân Nghĩa và quý anh chị em Phong Trào Hưng Ca đóng góp. Ðược biết Ca Sĩ Nguyệt Ánh từng là HÐS Việt Nam thuộc đạo Lâm Viên Ðà Lạt.

Thẳng Tiến Bảy (TT7) đoạt kỷ lục về thời gian tổ chức - Trại dài ngày nhất trong lịch sử các trại Thẳng Tiến, bắt đầu nhập trại từ trưa Chúa Nhật 30/6/2002 cho đến trưa thứ Bảy 6/7/2002 thì Anh Trại Trưởng rời đất trại. Khu đất trại là một trại trường của hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Camp Strake thuộc Châu Sam Houston) có diện tích 2400 mẫu tây, tọa lạc tại mạn bắc thành phố Houston (khoảng 45 phút lái xe trên xa lộ 45, nếu khởi đi từ khu thương mại Bellairs). Với diện tích rộng lớn, TT7 có cả 4 chiếc xe van lớn (loại 15 chổ ngồi), được dùng để chuyên chở trại sinh và quý trưởng niên. Tưởng củng nên ghi nhận nơi đây sự đóng góp thành tâm của các Tráng Sinh Liên Đoàn La Vang, những tráng sinh này đã thay nhau lái shuttle đưa đón trại sinh dọc theo đại lộ Trần Văn Khắc và Phan Như Ngân, từ khu nhà ăn của trại cho đến khu HÐ Trưởng Niên ... Vào những ngày cuối TT7 thì các tráng sinh được sự giúp sức của quý vị Trưởng Niên (Cường, Tuyến, Phụng ...) để các em lo đón tiếp đồng bào Houston đến tham trại.

TT7 là trại Họp Bạn HÐVN có nhiều giờ tinh thần cho các HĐS. Ngay ngày đầu nhập trại, lễ tinh thần của các tôn giáo lớn đã được tổ chức trang nghiêm vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 30/6/2002. Hàng ngày mỗi sáng, lễ tinh thần còn được sự hướng dẩn bởi Trưởng Đậu Hữu Hiệp vào lúc 7 giờ 30. Đặc biệt vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Quý Thượng Tọa chùa Pháp Luân đã đến hành lễ tinh thần cho các HĐS và thân hữu. Được biết quý vị lảnh đạo tinh thần phụ trách các buổi lễ gồm có Linh Mục Nguyễn Mạnh Tân, Linh Mục Nguyễn Vương, Mục Sư Nguyễn Ngọc Linh và Thượng Tọa Thích Giác Đẳng.

Với một tài khoá dự chi khoảng 130 ngàn Mỹ Kim, Trại TT7 đương nhiên chiếm kỷ lục về khả năng gây quỹ, vì các trại sinh ghi danh chỉ đóng 50 Mỹ Kim trại phí. Riêng các trại sinh dùng cơm tại canteen TT7 thì đóng thêm 50 Mỹ Kim cho tiền ẩm thực trong suốt kỳ trại. Để điều hành được căn lều 2800 "quare feet" cung cấp ba buổi ăn mỗi ngày cho hơn 600 trại sinh ghi danh ăn cơm tại trại, ban tổ chức đã được sự đóng góp chân thành của trên dưới 30 phụ huynh thuộc Giáo Xứ La Vang luôn có mặt mỗi ngày tại trại TT7.

Bên cạnh những buổi cơm hàng ngày, vào chiều thứ Năm 4/7/2002, một buổi Đại Yến cho toàn trại và thân hữu đã được tưng từng tổ chức. Phải thành thật mà nói món "Texas Barbeque" đã làm cho kỳ trại lại càng khó quên. Và làm sao mà quên được gia đình của Ông Bà Trần Văn Vũ, những anh chị đã làm việc liên tục trên 48 giờ để ướp và nướng khoảng 2000 lbs "spare ribs" cùng lúc sửa soạn "mashed potato", ray và bắp luột cho 3000 thực khách. Theo Ông Trần Văn Vũ, "Khó nhất vẫn là làm thế nào cho thức ăn được hâm nóng luôn và cung cấp liên tục cho 3000 người trong vòng 2 giờ đồng hồ". Để tiếp tay với gia đình ông Trần Văn Vũ còn có rất đông đồng hương trong vùng Houston đã đến trợ giúp qua lời kêu kêu gọi của Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston.

Trong kỳ trại TT7, ngoài sự yễm trợ đặc biệt của đài phát thanh Sài Gòn Houston do Ông Dương Phục làm giám đốc còn có SaiGon Houston, KT Printing, Kim Sơn, BS Vũ Ban, TNN Manufaction và nhiều nữa những ân nhân của TT7 chưa kịp bổ túc.

Vào tối thứ Sáu 5/7/2002, Trại TT7 kết thúc trong giây phút bùi ngùi cảm động, các HÐS ra về hẹn gặp lại nhau tại Nam Cali nơi tổ chức Trại Họp Bạn HÐVN TT8. Ðể lại trong ai (những người luôn tha thiết với phong trào từ thập niên 30, 40 của thế kỷ thứ 20) một nỗi niềm của những kỳ trại cuối cùng của một đời Hướng Ðạo Việt Nam. Theo dấu hai trưởng kỳ cựu của Mai Liệu và Bạch Bích bước chậm ra khỏi cổng trại TT7 đã vô tình đưa ống kính quay hình của Bernard Nguyễn (Nguyên Ðăng) đi vào một khúc quanh mới của nghệ thuật điện ảnh cho phong trào HÐVN.  

Võ Thành Nhân tường trình từ thành phố Conroe Houston, Texas.

 

Vietnamese American Television - VietTV

Broad Acres Elem..

Nghị Quyết 137 & 139  

Nha Lao Ðộng Mỹ: Mừng Lễ Truyền Thống Á Châu             

Buổi Chiếu Phim Vật Ðổi Sao Dời Tại Virginia

Trẻ Em Khuyết Tật Ðến Hoa Kỳ Ðiều Trị

Sinh Hoạt Ngày Quật Khởi 21-4-2002

Lễ Mãn Khóa Huấn Luyện Trưởng Montgomery County BSA - NCAC 2002

Trại Mùa Xuân Liên Ðoàn Potomac - Bull Run Park

Thị Trưởng DC Thăm Dân Việt

Sponsored by VANN, TNT, WVTV & Technical supported by ViWare LLC

Vote for Your Famous Vietnamese Newspaper in Washington Metropolitan

© Copyright ViWare LLC 2001. All rights reserved.